Akademik Personel

Ertuğrul ÇAM

Bölüm Başkanı, Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör Doktor, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2004, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları: Elektrik Tesisleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güç Sistemleri.

Yüksek Lisans Tezi: Yeni tip kanat modeli ile rüzgârdan elektrik eldesi, Ege Üniversitesi

Doktora Tezi: Güç sistemlerinde yeni kontrol yöntemlerinin uygulanması, Kırıkkale Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055

Ofis Saati: Salı 14.00-15.00 

KİŞİSEL WEBSİTELERİ:

YÖKSİS CV

 

Tuncay SOYLU
Bölüm Başkan Yardımcısı, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi, Elektrik Makineleri Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2018, Karabük Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapay zeka, derim öğrenme, bulanık mantık denetleyici, motor sürücüler, gömülü sistemler, mikrodenetleyiciler, elektrikli araçlar

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Arı kovanlarının durum ve performanslarının ileri beslemeli sinir ağı ile tespit edilmesi, Karabük Üniversitesi

Doktora Tezi: Tekerlek içi elektrik makinesinin farklı sürüş çevrimleri için bulanık mantık denetleyici ile sürülmesi ve rejeneratif frenlenmesi, Karabük Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi 426
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2138
Ofis Saati: Salı 11.00-12.00

Google akademik YÖKSİS CV


 

Alirıza KALELİ
Bölüm Başkan Yardımcısı, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Doçent Doktor, Elektrik Makineleri Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2015, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mekatronik, Robotik, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, otomotiv mekatronik sistemlerinin geliştirilmesi ve kontrolü, Yapay zeka temelli kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: LPG kullanılan motorlarda hava yakıt oranının kontrolü, Atatürk Üniversitesi

Doktora Tezi: Buji ateşlemeli motorlarda çevrimsel farklılıkların azaltılması için ardışık çevrimlerde ateşleme zamanının elektronik kontrol ünitesi geliştirilerek denetlenmesi, Atatürk Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2019

Google akademik YÖKSİS CV


 

 

Turgay YALÇIN
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: İşaret İşleme Yöntemleri, Makine Öğrenmesi, Akıllı Şebekeler, Güç Kalitesi Bozukluklarının Tanısı, Harmonikler ve üstharmonikler. Güç sistemlerinde matematiksel modelleme, dönüşümler ve veri madenciliği ilişkisi üzerinde çalışmaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Temel bileşenler analizi yardımıyla gerçek zamanlı motor koruma algoritması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Akıllı şebekelerde güç kalitesi bozukluklarının işaret işleme yöntemleriyle tanısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi 431
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1530

Google akademik YÖKSİS CV


 

Ahmet Furkan KOLA
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Araştırma Görevlisi, Haberleşme Anabilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans (Devam ediyor), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mikroişlemci-Mikrodenetleyiciler , Yapay zeka, İşaret işleme yönetimi.

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Milimetre Dalga Haberleşmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi 415
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2019

Google Akademik, YÖKSİS CV