Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirtaş Amerika’da

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirtaş Amerika’da

Amerika’da postdoc yapmakta olan bölümümüz Öğretim Görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirtaş çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi ‘Ben Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından desteklenen bir projede lider araştırmacı olarak görev yapıyorum. Projenin amacı kısaca, kök ve beyin hücrenin yaşam ve haberleşme mekanizmalarının taramalı iyon iletkenlik mikroskopisi tekniği kullanılarak nano-boyuttaki bir biosensor aracılığıyla elektriksel ölçümlerinin alınıp tespit edilmesi. Projede biosensor olarak nanopipetlerin üretimi, karakterizasyonu, data toplanması, düşük gürültülü elektriksel ölçüm sisteminin kurulumu, data analizi ve nümerik simülasyonundan sorumluyum. Bu araştırmalar sonucunda bazı hastalıkların erken teşhisine imkan sağlayabilecek yöntemler geliştirilebilir.’